Østerrike
Belgia
Bulgaria
Kypros
Tsjekkia
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Tyskland
Irland
Luxembourg
Malta
Hellas
Ungarn
Portugal
Latvia
Litauen
Sverige
Island
Italia
Lichtenstein
Polen
Romania
Slovakia
Slovenia
Spania
Norge

Sveits er ikke et EØS-land, men reglene gjelder også der.

Merk at det gjelder spesielle regler for borgere av Bulgaria, Romania,Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia og Slovenia.