I 2009 kom en rapport utarbeidet av Econ Pöyry AS på oppdrag fra UDI.

Rapporten konkluderer med at;

Bruken av innreiseforbud i Norge – både det faktum at innreiseforbud utstedes automatisk, og lengden på innreiseforbudene – er ikke i tråd med praksis i andre land, og det vil trolig ikke være i tråd med fremtidige EU-krav. Norges praksis har store følger for personen som blir utvist.

Rapporten viser at Norge er det eneste av landene som sammenlignes, som utsteder innreiseforbud automatisk,
og det er også det eneste landet som gir varig innreiseforbud ved brudd på immigrasjonereglene (utlendingsloven)..

I Sverige, f.eks., er det sjeldent at innreiseforbud utstedes, og det vil da somregel være tidsbegrenset til to år.

Det tas hensyn til familieliv og barns rettigheter bare i helt spesielle situasjoner.