Velkommen til Grenseløs kjærlighet

Vi i organisasjonen Grenseløs Kjærlighet mener at dagens praksis med hensyn til både familiegjenforening og utvisning bryter med internasjonale regler, deriblant Barnekonvensjonen og den Europeiske Menneskerettskonvensjonen. Vi arbeider for å sikre rettighetene til personer som søker familiegjenforening i Norge, og

GK rangerer partiene

20. mars var det ett år siden GKs markering foran Stortinget i protest mot den lange ventetida for familiegjenforening. Vi sendte derfor brev til alle partiene som deltok og vurderte svarene, samt innsatsen de har gjort i året som er

Årsmøte i GK

Årsmøtet 24. april Grenseløs kjærlighet holdt årsmøte 24. april. Det ble vedtatt å heve kontingenten til 250 kr for individuelle medlemmer og 300 kr for familiemedlemskap fra 2017, og det ble valgt nytt styre. Det nye styret består av: Leder: