Årsmøte i GK

Årsmøtet 24. april
Grenseløs kjærlighet holdt årsmøte 24. april. Det ble vedtatt å
heve kontingenten til 250 kr for individuelle medlemmer og 300 kr for
familiemedlemskap fra 2017, og det ble valgt nytt styre. Det nye
styret består av:

Leder:                                 Trond K. Botnen

Kasserer:                          Marie Skeie
Styremedlemmer:          Liv Helen Solli Kariuki

Andreas Aulie

Jaylan Joamir

Else Karin Bye

Marte Kawiche Danielsen

Jorunn Andestad Langmoen

Varamedlemmer:            Hege Larsson Aas

Marie Skeie

Ida Martine Worum