GKs høringsuttalelse ifm Statsbudsjettet 2017

Følgende høringsuttalelse har blitt oversendt Justiskomiteen ifm. Statsbudsjettet 2017 fra Grenseløs Kjærlighet. Vi håper at dette kan bidra til å redusere ventetida for familiegjenforeningssaker.  Høringsuttalelse Statsbudsjettet 2017 –Justisdepartementet  Forslag  Justiskomiteen sørger for – gjennom ekstrabevilgning og/eller omprioritering – at ventetiden for