Kampanjen «Jeg har en drøm»

Marie ble utvist fordi hun hadde en sønn på Fillipinene Denne saken illustrer hvorfor det er urimelig og umenneskelig at så mange brudd på Utlendingsloven straffes med utvisning og innreiseforbud. Hvert år rammer dette tusenvis av mennesker, mange av dem

Vil du dele din historie? #jegharendrøm

I anledning høstens kampanje #jegharendrøm ønsker vi i Grenseløs kjærlighet å samle inn personlige historier som omhandler utvisning etter brudd på utlendingsloven, og de konsekvenser dette har skapt for den enkelte og dens familie. Dersom du ønsker å dele din historie kan