Kampanjen «Jeg har en drøm»

Marie ble utvist fordi hun hadde en sønn på Fillipinene

Denne saken illustrer hvorfor det er urimelig og umenneskelig at så mange brudd på Utlendingsloven straffes med utvisning og innreiseforbud. Hvert år rammer dette tusenvis av mennesker, mange av dem uskyldige ektefeller og barn.

Grenseløs Kjærlighet lanserer derfor i dag kampanjen «Jeg har en drøm» som krever at regelverket endres slik at man kan straffes på andre måter enn ved utvisning, f.eks. med bøter.

Første steg i kampanjen er en underskriftsaksjon, og vi oppfordrer alle til å skriver under her, og å spre kampanjen videre:

http://www.opprop.net/jeg_har_en_drom