Å PENDLE MELLOM TO LAND

«Berit» og «Jonas» møttes i 2008 da «Jonas» var asylsøker i Norge. De ble raskt gode venner, ble sammen og ønsket inderlig å gifte seg, men de måtte vente på at UDI skulle behandle asylsøknaden til «Jonas», der han hadde søkt med feil navn. Da UDI meldte at svaret mest sannsynlig ville bli negativt pga. tvil om identitet, trakk «Jonas» søknaden om Asyl og flyttet til Spania. Det kjæresteparet ikke visste, var at UDI likevel ferdigbehandlet saken og resultatet ble fem års utvisning. Vedtaket fra UDI nådde aldri «Jonas» og «Berit».

I 2010 flyttet paret til Spania, der de giftet seg. De var lykkelige da de i 2011 skulle returnere til Norge for å søke familiegjenforening. Og de gledet seg begge til å bli en større familie, ettersom de ventet sitt første felles barn, senere det året. 1 mnd. før termin kom beskjeden fra UDI om avslag grunnet innreiseforbud. Paret fikk være sammen en liten stund til, men da sønnen var 8 uker gammel måtte pappa dra. «Berit» hadde hatt et komplisert svangerskap og en tøff fødsel, og de anså det som nødvendig for både mor og barn at pappa befant seg i nærheten. «Berit» måtte da ta den vanskelige avgjørelsen om å flytte bort fra Norge, noe som også innebar å se mindre til sine særkullsbarn som hun hadde fra et tidligere forhold.

Kjærlighets-flukten førte dem til en liten landsby i Finland, som lå opp mot grensen til Norge. Sønnen deres begynte etter hvert i barnehage i Norge, og fikk alle venner og fritidsaktiviteter knyttet til dette. Pappa kunne aldri delta på noe i Norge og den lille gutten undret seg over farens fravær: «mamma, er pappa for gammel til å reise noe sted?»

Det var vanskelig for den lille familien å pendle mellom to land og «Berit» savnet de andre barna sine veldig. Det ble en tung tid for familien da den yngste datteren til «Berit» fikk psykiske problemer som innebar selvskading og ellers destruktiv atferd. Jenta som tidligere hadde bodd hos far trengte nå begge foreldrene.

«Det var helt grusomt å oppleve at jenta mi hadde det så vondt. Vi sendte spørsmål til UDI om det var mulig å få reduksjon i utvisningen, men de mente at min datters problemer ikke var alvorlige nok, og at den Norske staten kunne passe på henne like godt som en mor»

«Berit» og «Jonas» søkte om opphevelse av innreiseforbudet flere ganger, og de har også klaget til EFTA, men til ingen nytte.

«Jeg skulle ønske at politikerne kunne sette seg inn i vår situasjon. Å få en bot i stedet for utvisning hadde betydd så uendelig mye for vår familie»

————————————————————————-
«Berit» og «Jonas'» historie er ikke enstående. Hvert år utvises rundt 4000 personer fra Norge pga. brudd på utlendingsloven. Mange av disse må forlate ektefelle og barn. Stortinget behandler nå et privat lovforslag fra Geir S. Toskedal (KrF) og Karin Andersen (SV) om at man i stedet bør straffe dette med f.eks. bøter i saker der familiehensyn bør veie tungt. Saken avgjøres før sommeren.

Hvis du vil støtte «Berit», «Jonas» og andre i samme situasjon, ta kontakt med ditt parti eller din politiker og be dem støtte forslaget. Her er medlemmene i stortingskomiteen som avgjør saken.