MOR KASTET UT – BARNA OG FORELDRENE BLIR SPLITTET

Lykken startet i desember 2014; da Christer Sanne og Marie møttes i Oslo. De fant fort tonen og ble uadskillelige. Hun var au-pair fra Fillipinene. De giftet seg i Halden i juli 2015. I august 2015 søkte de familiegjenforening hos UDI og informerte om at Marie hadde et barn (5) fra før, og at Christer hadde to barn fra før (6 og 12 år). Det blir søkt om familiegjenforening for Anthony (5) som fortsatt bor på Filippinene, og med råd fra UDI i forhold til hvordan de skal gå fram for å få det til, ble det stor jubel da Anthony kommer til landet i april 2016.

En måned etter kommer det som lyn fra klar himmel: Marie får avslag på søknad om familiegjenforening, og får i tillegg en utvisningsdom på to år fordi hun ikke oppga at hun hadde et barn fra før da hun søkte om å få bli au-pair i Norge. Utvisningen kommer dem i hende bare noen dager etter at Kristin er født – deres felles barn.

Et av Christers tidligere barn har nylig fått diagnosen autisme. Han er sterkt knyttet til sin utvidede familie og det er en stor påkjenning for ham at de plutselig blir borte fra livet hans igjen.

Marie må forlate Norge, og tar med seg lille Kristin, mens Anthony blir i Norge for å fortsette på norsk skole. Han stortrives på skolen, er veldig knyttet til Christer og var tydelig på at han ønsket å bli i Norge. Så kommer utvisningsdommen på han også.

Selv etter to måneder er Anthony dypt fortvilet over å være tvangssendt bort fra pappa Christer og skoleklassen sin. Nå plasseres han på filippinsk skole med nytt språk, nye elever, et annet skolesystem – for så å skulle omstille seg til norsk skole igjen når utvisningstiden er omme.

«Dette er vanvidd,» sier Christer, «jeg ante ikke at Norge kunne opptre slik – dette unner jeg ikke mine verste fiender.»

«Det var helt grusomt å komme hjem til en tom barneseng og en splittet familie»
«Pappa savner å kunne dulle med sin egen baby hver eneste dag – det er ikke mulig å sette ord på dette savnet – dagene går og jeg mister utviklingen til mitt eget barn. Å være pappa på Skype gjør vondt.»

«Jeg innser at det var galt å ikke oppgi at jeg hadde en sønn fra før,» sier Marie om sin opprinnelige søknad om å bli au-pair i Norge. «Men jeg dro jo for at han skulle kunne forsørges bedre, det var i kjærlighet til min sønn jeg gjorde det – og jeg ante ikke at jeg skulle møte mannen i mitt liv på andre siden av kloden. Jeg er selvsagt villig til å ta min straff for dette, men det er helt feil at det skal gå ut over uskyldige barn. Det må finnes andre straffereaksjoner enn utvisning,» sukker hun fortvilet.

«Det er respektløst at UDI krever at vi skal ha orden i våre papirer, når de ikke selv har orden i sine. De hadde ikke fått med seg at Marie eller Anthony hadde forlatt landet, enda dette var innmeldt til UDI. Men det er visst bare UDI som kan få tilgivelse for å ikke ha orden i papirene sine.»

————————————————————————-

Christer og Marie sin historie er ikke enestående. Hvert år utvises rundt 4000 personer fra Norge pga. brudd på utlendingsloven. Mange av disse må forlate ektefelle og barn.

Stortinget behandler nå et privat lovforslag fra Geir S. Toskedal (KrF) og Karin Andersen (SV) om at man i stedet bør straffe dette med f.eks. bøter i saker der familiehensyn bør veie tungt. Saken avgjøres før sommeren.

Hvis du vil støtte Christer, Marie og andre i samme situasjon, ta kontakt med ditt parti eller din politiker og be dem støtte forslaget. Her er medlemmene i stortingskomiteen som avgjør saken.