NÅR UDI TROR DET ER PROFORMA

«Siren» og «David» møttes i 2015 og ønsket etter kort tid å gifte seg. Forholdsvis raskt etter at de traff hverandre giftet de seg med familie og venner til stede. Selv om det er noe utradisjonelt å gifte seg raskt i den vestlige verden, var det nettopp giftemål som føltes som det rette for «Siren» og «David». De søkte om familiegjenforening og fikk avslag i 2016 ettersom UDI mente at ekteskapet deres var proforma. De ble begge svært usikre på hva som lå til grunne for avgjørelsen ettersom det bare var ett kalenderår i aldersforskjell mellom dem.
«Jeg har aldri vært lykkeligere enn det jeg er nå sammen med min mann. UDI tror det er proforma, men det jeg og min mann har sammen er ekte kjærlighet! Vi kommer aldri til å gi opp».
«David» hadde aldri vært i Norge, men fikk likevel innreiseforbud i 5 år som ble gitt 10 dager etter avslaget på familiegjenforening. Begge deler var gitt med grunnlag i proformaanklagene. Det forelskede ekteparet fikk vite om avslaget på familiegjenforening med en gang UDI fattet vedtaket, men det skulle ta 6.mnd før de fikk vite et utvisningsvedtak var trått i kraft. Paret klaget til UNE, og har per dags dato ikke fått svar.
«For oss virker det urettferdig at man kan gifte seg så raskt man vil, dersom begge partene er norske borgere, men med en gang den ene eller begge kommer utenifra, så skal staten bestemme om det var et riktig valg eller ikke»
————————————————————————-
«Siren» og «David'» sin historie er ikke enstående. Hvert år utvises rundt 4000 personer fra Norge pga. brudd på utlendingsloven. Mange av disse må forlate ektefelle og barn. Stortinget behandler nå et privat lovforslag fra Geir S. Toskedal (KrF) og Karin Andersen (SV) om at man i stedet bør straffe dette med f.eks. bøter i saker der familiehensyn bør veie tungt. Saken avgjøres før sommeren.
Hvis du vil støtte «Berit», «Jonas» og andre i samme situasjon, ta kontakt med ditt parti eller din politiker og be dem støtte forslaget. Her er medlemmene i stortingskomiteen som avgjør saken.