Signer oppropet «Jeg har en drøm»

Signer oppropet «Jeg har en drøm» Grenseløs Kjærlighet har på http://www.opprop.net/jeg_har_en_drom, og se Dok8-forslaget fra Karin Andersen (SV) og Geir S. Toskedal (KrF) om at brudd på utlendingsloven skal kunne straffes med andre reaksjonsformer enn utvisning der utvisning vil ramme familien uforholdsmessig hardt: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2016-2017/dok8-201617-099s/