Vern om retten til familieliv – senk gebyret for å søke om familieinnvandring!

Vi krever at Regjeringen svarer på hvorfor gebyret for å søke om familieinnvandring til Norge har økt dramatisk, og hvor grensen deres faktisk går for hvor mye de kan kreve av mennesker i en desperat situasjon. Vi krever også at gebyret nå SENKES. Vis at du stiller deg bak kravene våre ved å signere oppropet: https://www.opprop.net/opprop_senkgebyret.

Oppropet støttes av JussbussSelvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) og MIRA senteret