Om atskillelse fra familie – på dagsnytt atten

Norge kan ikke ha råd til å tvinge barnefamilier til adskillelse med de belastninger det påfører barn, søsken og foreldre. Hør Christer Sanne beskrive adskillelsen og hvor vondt dette gjør for barn, foreldre, søsken og ektefeller i Dagnytt atten 13.02.18. https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/NNFA56021318/13-02-2018

Nå er det på høy tid at Staten finner andre reaksjonsformer på brudd på Utlendingsloven enn utvisning. Selvsagt skal et brudd få en konsekvens – men slik systemet er i dag, er konsekvensen forferdelig også for uskyldige barn og ektefelle. Snart skal stortingskomiteen behandle et forslag om nettopp dette – å gi UDI andre verktøy i kassa for å gi konsekvens for brudd på Utlendingsloven. Signer her og gi din stemme for barnas skyld på vår pågående kampanje «Jeg har en drøm». https://www.opprop.net/jeg_har_en_drom