Familiemedlemmer som er i besittelse av et EØS-oppholdskort er fritatt fra visumkravet i hele EØS-området

DIRECTIVE 2004/38/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL
of 29 April 2004

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:EN:pdf

8) With a view to facilitating the free movement of family
members who are not nationals of a Member State,
those who have already obtained a residence card should
be exempted from the requirement to obtain an entry
visa within the meaning of Council Regulation (EC) No
539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries
whose nationals must be in possession of visas when
crossing the external borders and those whose nationals
are exempt from that requirement (1) or, where appropriate,
of the applicable national legislation.

Denne regelen gjelder altså når dere er bosatt i et annet EØS-land, og ektefellen/samboeren har fått utstedt EØS-Oppholdskort. Det gjelder selvfølgelig også dersom dere benytter reglene til å returnere til Norge, og så søker om oppholdskort her i Norge.

Dette betyr rett og slett at du kan ta med din kjære på en muligens etterlengtet ferie…

Det må sies at det ikke er alle EØS-land som følger disse reglene. Blant annet krever Storbritannia at man fortsatt søker om EEA Family Permit dersom man f.eks. er bosatt i Sverige med en EØS-tillatelse, og vil reise til Storbritannia. Jeg vil derfor anbefale at man sjekker om landet man har tenkt å reise til aksepterer visumfritaket.