Kampanjen «Jeg har en drøm»

Marie ble utvist fordi hun hadde en sønn på Fillipinene Denne saken illustrer hvorfor det er urimelig og umenneskelig at så mange brudd på Utlendingsloven straffes med utvisning og innreiseforbud. Hvert år rammer dette tusenvis av mennesker, mange av dem

Vil du dele din historie? #jegharendrøm

I anledning høstens kampanje #jegharendrøm ønsker vi i Grenseløs kjærlighet å samle inn personlige historier som omhandler utvisning etter brudd på utlendingsloven, og de konsekvenser dette har skapt for den enkelte og dens familie. Dersom du ønsker å dele din historie kan

GKs høringsuttalelse ifm Statsbudsjettet 2017

Følgende høringsuttalelse har blitt oversendt Justiskomiteen ifm. Statsbudsjettet 2017 fra Grenseløs Kjærlighet. Vi håper at dette kan bidra til å redusere ventetida for familiegjenforeningssaker.  Høringsuttalelse Statsbudsjettet 2017 –Justisdepartementet  Forslag  Justiskomiteen sørger for – gjennom ekstrabevilgning og/eller omprioritering – at ventetiden for

Velkommen til Grenseløs kjærlighet

Vi i organisasjonen Grenseløs Kjærlighet mener at dagens praksis med hensyn til både familiegjenforening og utvisning bryter med internasjonale regler, deriblant Barnekonvensjonen og den Europeiske Menneskerettskonvensjonen. Vi arbeider for å sikre rettighetene til personer som søker familiegjenforening i Norge, og

GK rangerer partiene

20. mars var det ett år siden GKs markering foran Stortinget i protest mot den lange ventetida for familiegjenforening. Vi sendte derfor brev til alle partiene som deltok og vurderte svarene, samt innsatsen de har gjort i året som er

Årsmøte i GK

Årsmøtet 24. april Grenseløs kjærlighet holdt årsmøte 24. april. Det ble vedtatt å heve kontingenten til 250 kr for individuelle medlemmer og 300 kr for familiemedlemskap fra 2017, og det ble valgt nytt styre. Det nye styret består av: Leder: