Hva er proforma-ekteskap?

Illustrasjonsfoto

Dette er hva UDIs sider forteller om proformaekteskap:

Reglene for familieinnvandring skal beskytte det reelle familielivet. Et ekteskap som hovedsaklig er inngått for at søkeren skal få en oppholdstillatelse i Norge, kalles proformaekteskap. Begrepet proformaekteskap kommer av det latinske uttrykket ”pro forma”, som betyr ”for syns skyld”. Slike ekteskap danner ikke grunnlag for familieinnvandring til Norge.

Hvordan finner UDI ut om et ekteskap er proforma?

Utlendingsmyndighetene har en viktig oppgave i å avdekke og forhindre misbruk av regelverket for innvandring. For å kunne vurdere om et ekteskap er proforma, gjør utlendingsmyndighetene en helhetsvurdering av søknaden. I de fleste tilfellene intervjuer vi både søkeren og personen som er bosatt i Norge, for å finne ut om de har et reelt samliv. I tillegg undersøker vi også blant annet aldersforskjellen mellom partene, hvordan kontakten mellom partene er, om partene gir samsvarende opplysninger om inngåelsen av ekteskapet og kontakten seg i mellom, om partene har felles språk, om ekteskapet er atypisk i forhold til ekteskapstradisjoner i partenes hjemland, og om ekteskapet er inngått rett etter at en av partene har fått avslag på annen søknad om oppholdstillatelse.

Justis- og politidepartementet har gitt UDI en instruks med momenter som er være tegn på at et ekteskap kan være proforma.

Hva er konsekvensene for de som inngår proformaekteskap?

Dersom vi finner at ekteskapet er proforma, vil vi avslå søknaden om oppholdstillatelse. Søkeren vil da ikke få lov til å bo og arbeide i Norge. Proformaekteskap er et grovt brudd på utlendingsloven, og kan føre til straffeforfølgelse. Søkeren kan også bli varig utvist fra hele Schengen-området.

Et proformaekteskap er også ulovlig for parten som bor i Norge, og norske ektefeller kan bli dømt til fengselsstraff for å inngå proformaekteskap med utenlandske borgere.

Funnet her

Organisasjonen Grenseløs Kjærlighet tar sterkt avstand fra Proformaekteskap. Men vi er her for å støtte og hjelpe ektefellene som blir feilaktig anklaget for Proformaekteskap!