Leder: Marie Skeie
Styremedlemmer: Else Karin Bye, Marit Kvaran, Marte Danielsen, Hege Larsson Aas, Andreas Aulie, Sindre Haugland, Elise Johansen Make
Varamedlemmer:  Trude Bah

I tillegg til styret finnes det en rådgivningsgruppe som jobber med å gi råd og støtte til medlemmene våre. Om du er interessert i å være med i denne gruppen kan du kontakte oss på hjelp@grenseloskjaerlighet.no.
Vi trenger flere med ulike erfaringer, og opplæring vil bli gitt!


Om styremedlemmene

Styret består av styremedlemmer som har ulik erfaring med familiegjenforening. Vi er alle frivillige og bidrar med ulike oppgaver i styret (les mer her). Om du kunne tenke deg å engasjere deg og sitte i styret, ta kontakt med oss på post@grenseloskjaerlighet.no.

Marie Skeie (leder)

Marie bor i Ski utenfor Oslo og er kunstner. Hun gikk gjennom familiegjenforeningsprosess med mannen sin som er palestinsk. De måtte vente adskilt i 2 år før de tilslutt fikk positivt svar. Hun ante ikke at prosessen skulle være så lang og så vanskelig. Etter at hun var ferdig med prosessen ble hun kjent med Grenseløs kjærlighet og begynte å engasjere seg der i 2015. Marie har vært leder av Grenseløs kjærlighet siden 2017.

Hege Larsson Aas

Hege er bosatt i Oslo og jobber som høgskolelektor, og hun er gift med en amerikaner hun møtte da han kom til Norge som student i 2010. Kampen for å oppfylle inntektskravet og for å komme seg gjennom den lange ventetiden satte dype spor, og resulterte i et ønske om å gjøre prosessen enklere for de som kommer etter, både når det gjelder politiske føringer og UDIs praksis. Egne erfaringer gjør at hjertet banker litt ekstra for de som sliter med å oppfylle inntektskravet, spesielt studenter og midlertidig ansatte. I tillegg er hun spesielt opptatt av at saksbehandlingstiden for alle søkere må ned – og aller helst lovfestes til maksimum fire måneder. Hege har vært med i styret i Grenseløs kjærlighet siden 2016, og jobber blant annet med å drive organisasjonens side og grupper på Facebook.

Elise Johansen Make

Elise er bosatt i Sigdal og jobber som avdelingsleder på et museum. Hun er gift med en kenyaner som hun møtte da han var student i Norge i 2015. Mannen hennes ble utvist fra Norge i august 2017, fordi han hadde arbeidet mer enn de 20 timene i uken han hadde lov til på et studentvisum, som er et brudd på utlendingsloven. Det hensynet UDI og UNE tok til at de var gift var at mannen hennes fikk en utvisning for to år i stedet for fem år, som de egentlig ville gitt han. Nå kjemper de en kamp for å bevare forholdet med stor avstand mellom dem, og Elise bruker feriene sine på å reise til Kenya for å besøke han. Urettferdigheten for både Elise og mannen hennes og andre som blir tvunget til å bo fra hverandre er det som fikk Elise til å engasjere seg i Grenseløs kjærlighet, hun har vært med i styret siden årsmøtet i 2018 og jobber blant annet med økonomi. For Elise er det spesielt viktig at brudd på utlendingsloven skal få en annen straff en utvisning, som ødelegger så mye for så mange familier (se Grenseløs kjærlighets kampanje her) og at saksbehandlingstiden skal gå ned.

Sindre Haugland

Sindre møtte sin kjære kone når han var student i Iran i 2012. Året etter når de ville gifte seg møtte de den store UDI-veggen. De vet så altfor godt hvordan det er å sette sine liv på vent i åresvis mens alle sparepenger renner ut av konto. De bor i dag i Stockholm hvor han jobber med forsikring og hun pugger til sin IELTS-test. Sindre ble styremedlem i 2018. Han er rykfersk, men håper å kunne være en resurs for andre som sliter i lignende situasjoner.

Marit Kvaran

Marit bor i Narvik og er gift med en amerikaner hun møtte som utvekslingsstudent i USA i 2014. Som nyutdannet innen helse- og omsorgssektoren, kun med tilbud om midlertidige ansettelser, ble kampen lang for å oppfylle inntektskravet, og da spesielt med tanke på å sannsynliggjøre fremtidig inntekt. Marits ektemann studerer i Norge og fullfører nå et studieprogram som han påbegynte i USA. Dette gjør at Marit kan gi veiledning til andre søkere som ønsker å fullføre et studieprogram fra et annet land i Norge. Disse erfaringene gjør at hun er spesielt opptatt av å gjøre det enklere for nyutdannede og midlertidig ansatte å søke om familiegjenforening. I tillegg ser hun viktigheten av å stå sammen som en stor og offentlig organisasjon for å kunne gå i samtaler med bla. UDI og politikere. Marit har vært medlem av Grenseløs kjærlighet siden 2016, og har vært med i styret siden 2017.

Andreas Aulie

Andreas bor i Sverige med sin kone fra Russland. Han ble engasjert å jobbe for å korte ned ventetiden for familiegjenforening når han fant ut hvor lange vente ventetider var for familiegjenforening. Han har vært styremedlem siden 2016 og hans hovedoppgave er å hjelpe til med det administrative som medlemsregister og facebookgupper.

Else Karin Bye

Marte Danielsen (i permisjon)

Trude Bah (varamedlem)