Det kreves i utgangspunktet familiemedlemmer som er fra et land utenfor EØS-området (kalles tredjelandsborger) er i besittelse av et gyldig visum for å reise inn i f.eks. Sverige.
Dere kan søke om visum på nærmeste ambassade til det landet dere skal flytte til.
Søknaden er gratis, og visum skal utstedes innen 4 uker.

Men dersom man har reist inn i et EØS-land uten gyldig visum for å bosette seg der i medhold av EØS-reglene, kan det faktum at man har reist inn ulovlig, ikke føre til avslag på oppholdskort.

Hvis dere f.eks. nå er bosatt i Norge, og reiser ulovlig inn i Sverige, har dere likevel rett til opphold dersom dere fyller kravene etter EØS-regelverket. Dere kan ikke bortvises eller utvises.

Hvis dere blir stoppet på grensen, kan dere ikke nektes innreise dersom tredjelandsborgeren har gyldig pass eller på annen måte kan bevise sin identitet, og dere har bevis på familieforholdet mellom dere. Det vil f.eks. være en ekteskapsattest eller bevis på at man har vært samboere.

Storbritannia
Dersom dere har bestemt dere for å flytte til Storbritannia, må dere søke om EEA Family Permit på forhånd.
Søknad leveres på nærmeste ambassade. Søknaden er gratis, og visum skal utstedes innen 4 uker.

I teorien kunne dere også der reist inn uten visum, med de samme bevis for familieforholdet og gyldig pass.
Det er imidlertid vanskelig å bevise sine rettigheter for flyselskapene, som alltid krever gyldig visum for å sjekke inn.

Det kan ikke stilles krav om lovlig opphold i landet dere søker visum fra. En person som oppholder seg ulovlig i Norge kan altså søke fra Norge etter EØS-reglene.

Innmelding i Schengen-registeret
Dersom søkeren er innmeldt i Schengen-registeret kan ikke dette alene føre til avslag på visum.

Dere kan heller ikke nektes å reise inn i et EØS-land på grunnlag av innmeldingen i SIS dersom tredjelandsborgeren har dokumentert identitet og dere har bevis for familierelasjonen.

EØS-regelverket står over reglene om SIS.

Storbritannia og Irland er forøvrig ikke med i Schengensamarbeidet.

Jeg vil utdype denne informasjonen senere.