• Herboendes DUF-nummer, oppholdsstatus og når eventuelle tillatelser går ut.
 • Søkers navn og fødselsdato, fødested, bosteder, utdannelse, yrkesutøvelse.
 • Herboendes navn og fødselsdato, fødested, bosteder, utdannelse, yrkesutøvelse.
 • Navn, alder og oppholdssted på søkers foreldre og søsken.
 • Navn, alder og oppholdssted på herboendes foreldre og søsken.
 • Har noen av partene vært gift tidligere? Eventuelt når og med hvem? Navn, alder, kjønn, fødested og oppholdssted på partenes eventuelle tidligere ektefelle bes oppgitt.
 • Har noen av partene barn fra tidligere ekteskap/forhold? Navn, alder, kjønn, fødested og oppholdssted på partenes eventuelle særkullsbarn bes oppgitt.
 • Har partene møtt hverandres særkullsbarn? Dersom nei – hvorfor ikke?
 • Dersom søker har særkullsbarn, hvem har foreldreansvaret for disse? Hvor ofte ser søker barna? Ønsker søker at barna etter hvert skal bosette seg i Norge?
 • Har/venter partene barn sammen? Navn, alder, kjønn, fødested og oppholdssted bes oppgitt.
 • Har partene felles venner og bekjente? Navn, relasjon, adresse og telefon bes oppgitt.
 • Hva heter søkers beste venner?
 • Har søkeren slektninger eller bekjente i Norge? Navn og DUF-nummer bes i så fall oppgitt.
 • Har herboende i så fall noen kontakt/kjennskap til disse?
 • Når, hvor og hvordan ble partene kjent med hverandre?
 • Hvem introduserte partene for hverandre, og hvilken relasjon har partene til denne personen (Hvordan ble de kjent?)
 • Hvem bestemte at partene skulle inngå ekteskap? Har partene inngått ekteskap av egen fri vilje?
 • Når og hvor flyttet partene sammen?
 • Er partene i slekt? Dersom ja – hvilken relasjon?
 • Dersom det er stor aldersforskjell mellom partene – har søker/herboende noen kommentar til dette?
 • Dersom søker og herboende ikke har samme morsmål, på hvilket språk kommuniserer de?
 • Har herboende og søker samme religiøse tilhørighet? Dersom en av partene har konvertert, bes det opplyst når og hvor dette skjedde.
 • Hvor og når ble det bestemt at partene skulle inngå ekteskap?
 • Hvem fridde? Og hvordan skjedde dette?
 • Ble ekteskapet arrangert – eventuelt av hjem?
 • Hvordan, når, hvor og med hvem ble en eventuell forlovelse feiret?
 • Når og hvor fant vigselen sted?
 • Hvem foretok vigselen?
 • Hvem var forlovere? Navn og evt. relasjon? Hvordan kjenner partene forloverne?
 • Dersom aktuelt, ble det betalt medgift? Eventuelt av hvem og hvor mye?
 • Ble vigselen feiret? Eventuelt hvor og når var dette?
 • Hvem var med på feiringen og hvor mange gjester var tilstede?
 • Hva ble servert under feiringen?
 • Hvor mye kostet feiringen og hvem betalte?
 • Ble det holdt taler? Eventuelt av hvem?
 • Hva hadde partene på seg under vigselen og på en eventuell bryllupsfest?
 • Hva ga partene hverandre i bryllupsgave?
 • Fikk partene andre bryllupsgaver – eventuelt hva og av hvem?
 • Hvor dro partene på bryllupsreise?
 • Ble det tatt bilder/video av vigselen og feiringen? Dette bes eventuelt fremlegges.
 • Kjenner foreldre/søsken/familie til at partene har giftet seg?
 • Har foreldrene samtykket til ekteskapet?
 • Har partene truffet svigerforeldre og eventuelt andre i svigerfamilien? Hvor og når skjedde dette? Dersom nei – hvorfor ikke?
 • Var begge parters foreldre til stede under vielsen? Dersom nei – hvorfor ikke?
 • Hva gjorde partene forrige helg? Vi ber om at det gis en kort gjennomgang av hovedhendelser og aktiviteter.
 • Har partene reist på ferie sammen? Hvis ja, hvor/når? Hvis nei, har partene planer om ferie. Hvis ja, hvor og når?
 • Når og hvor spiste partene sist middag sammen? Hvem lagde maten og hva spiste de?
 • Røyker noen av partene? Hvilket merke?
 • Har noen av partene noen for allergi?
 • Når pleier partene å stå opp og gå og legge seg?
 • Når begynner partene på skole/jobb?
 • Hva drikker vanligvis partene til frokost?
 • Hva pleier partene å se på TV?
 • Partene bes beskrive soverommet og kjøkkenet hvor de bor.
 • Sett fra fotenden av sengen, på hvilken side av sengen sover partene?
 • Hvordan blir de vekket?
 • Hvem står opp først?
 • Når sov partene sist fra hverandre?
 • Når var partene sist hjemme fra jobb/skole p.g.a. sykdom?
 • Hvor mye betaler de i bo- og boligutgifter og hvem betaler regningene?
 • Hvordan organiserer partene felles utgifter? Felles/separat konto? Navn på bankforbindelse?
 • Hvordan gikk det med skatteoppgjøret i år?
 • Er partene medlem av noen forening/treningsstudio?
 • Hvilke fritidsinteresser har søker?
 • Hvilke fritidsinteresser har herboende?
 • Når gjorde partene sist noe sammen på fritiden, og hva?
 • Gi en kort beskrivelse av hva partene gjorde før intervjuet/hvordan partene kom seg til intervjuet?
 • Gi en kort beskrivelse av hva partene skal gjøre etter intervjuet.
 • Telefonnummer og adresse til felles bolig bes oppgitt, samt begges mobilnummer dersom de har dette.
 • Dersom søker får avslag på sin søknad om oppholdstillatelse – har da referansen tenkt å flytte til søkers hjemland? Eventuelt hvilke tanker/planer har partene gjort seg om dette?
 • For herboende kan man sjekke nærmeste familie i DSF og spørre søkeren om foreldre, søsken, nieser og nevøer og spørre om navn, bosted og alder på disse.