Grenseløs Kjærlighet er en frivillig organisasjon med fokus på retten til familiegjenforening. Vi arbeider for å sikre rettighetene til personer som søker familiegjenforening til Norge, og deres familier.


Akkurat nå – her i Norge – finnes det flere hundre barn som må vokse opp uten én av foreldrene sine, fordi mamma eller pappa er utvist fra Norge. Norge vegrer seg for å anerkjenne disse barnas rett til å vokse opp med én mor og én far.

Akkurat nå – her i Norge – lever tusenvis av ektefeller, samboere og kjærester atskilt fra sin partner. Norske kvinner og menn blir syke av savn, sorg og bekymring, fordi de fratas deres grunnleggende rett til familieliv.

Akkurat nå – her i Norge – finnes det ektepar som nektes å leve sammen fordi norske myndigheter mener at de ikke egentlig elsker hverandre.

Vår hovedoppgave er å gi råd og støtte til alle som berøres av dagens praksis. Vi ønsker å skape en dialog mellom de berørte parter og myndighetene. Vi håper også å bidra til at dagens praksis og dens konsekvenser får økt fokus i media og hos styremaktene, slik at familiers og barns rettigheter til å leve sammen blir sikret av den norske stat.

 

 

Hva jobber vi med? 
  • Rådgivning til medlemmene våre
  • Politisk påvirkning (lobbyvirksomhet)
  • Informasjonsarbeid overfor blant annet medlemmer og beslutningstakere
  • Kampanjer og demonstrasjoner

Se våre formål og vedtekter for mer informasjon om hva vi står for.

Grenseløs Kjærlighet driver to Facebook-grupper:

Kampen for kjærligheten er en gruppe hvor du kan få kontakt med andre i samme situasjon, stille spørsmål og utveksle erfaringer. Gruppen er åpen for alle som sender forespørsel.

Grenseløs Kjærlighet – Medlemsgruppe er en lukket diskusjonsgruppe forbeholdt organisasjonens medlemmer. Her publiseres alt fra endringer i regelverket og praksis vedrørende familiegjenforening, informasjon og tilbud til medlemmene, i tillegg til at gruppen er en arena for våre medlemmer til å dele erfaringer med hverandre.


Ønsker du å bli medlem? 
Meld deg inn her på nettsiden.
Sammen er vi sterkere!