Grenseløs kjærlighet er en frivillig organisasjon med fokus på retten til familiegjenforening. Vi arbeider for å sikre rettighetene til personer som søker familiegjenforening til Norge, og deres familier.

Bakgrunn
Akkurat nå – her i Norge – finnes det flere hundre barn som må vokse opp uten én av foreldrene sine, fordi mamma eller pappa er utvist fra Norge. Norge vegrer seg for å anerkjenne disse barnas rett til å vokse opp med en mor og en far. Akkurat nå – her i Norge – lever hundrevis av ektefeller atskilt fra sin partner. Norske kvinner og menn blir syke av savn, sorg og bekymring, fordi de fratas deres grunnleggende rett til familieliv. Mange av de utviste må oppholde seg i fattige og krigsherjede områder, de aller fleste på grunn av mindre brudd på norsk lovgivning. Akkurat nå – her i Norge – finnes det ektepar som nektes å leve sammen fordi norske myndigheter mener at de ikke egentlig elsker hverandre.


Noen av oss som rammes av dagens innvandringspolitikk startet organisasjonen Grenseløs kjærlighet. Organisasjonen mener at dagens praksis med hensyn til både familiegjenforening og utvisning bryter med internasjonale regler, deriblant Barnekonvensjonen og den Europeiske Menneskerettskonvensjonen. Vi arbeider for å sikre rettighetene til personer som søker familiegjenforening i Norge, og deres familier, og vår hovedoppgave er å gi råd og støtte til alle som berøres av dagens praksis. Vi ønsker å skape en dialog mellom de berørte parter og myndighetene. Vi håper også å bidra til at dagens praksis og dens konsekvenser får økt fokus i media og hos styremaktene, slik at barns og familiers rettigheter til å leve sammen blir sikret av den norske stat.

 

 

Hva jobber vi med? 
  • Rådgivning til medlemmene våre
  • Politisk påvirkning (lobbyvirksomhet)
  • Informasjonsarbeid overfor blant annet medlemmer og beslutningstakere (UDI, politikere)
  • Kampanjer og demonstrasjoner

Se våre formål og vedtekter for mer informasjon om hva vi står for.

Bli medlem! 
Av kapasitetshensyn har vi dessverre bare mulighet til å tilby individuell rådgivning til medlemmer på e-post til hjelp@grenseloskjaerlighet.no
Grenseløs kjærlighet driver også en Facebook-gruppe som er åpen for alle som sender forespørsel, «Kampen for kjærligheten», hvor du kan få kontakt med andre i samme situasjon, og stille spørsmål og utveksle erfaringer.
Vil du bli medlem av organisasjonen Grenseløs kjærlighet? Sammen er vi sterkere! Meld deg inn her på nettsiden eller send oss en e-post til medlem@grenseloskjaerlighet.no. Gjennom medlemskapet vil du også få tilgang til en lukket diskusjonsgruppe på Facebook som er forbeholdt organisasjonens medlemmer. Medlemsavgiften er 250 kroner i året for enkeltperson og 300 kroner hvis du ønsker familiemedlemskap. Barna kan også meldes inn dersom du som forelder ønsker det. Ingen medlemsliste vil publiseres offentlig.