Signer oppropet «Jeg har en drøm»

Signer oppropet «Jeg har en drøm» Grenseløs Kjærlighet har på http://www.opprop.net/jeg_har_en_drom, og se Dok8-forslaget fra Karin Andersen (SV) og Geir S. Toskedal (KrF) om at brudd på utlendingsloven skal kunne straffes med andre reaksjonsformer enn utvisning der utvisning vil ramme

Å PENDLE MELLOM TO LAND

«Berit» og «Jonas» møttes i 2008 da «Jonas» var asylsøker i Norge. De ble raskt gode venner, ble sammen og ønsket inderlig å gifte seg, men de måtte vente på at UDI skulle behandle asylsøknaden til «Jonas», der han hadde

NÅR UDI TROR DET ER PROFORMA

«Siren» og «David» møttes i 2015 og ønsket etter kort tid å gifte seg. Forholdsvis raskt etter at de traff hverandre giftet de seg med familie og venner til stede. Selv om det er noe utradisjonelt å gifte seg raskt

Kampanjen «Jeg har en drøm»

Marie ble utvist fordi hun hadde en sønn på Fillipinene Denne saken illustrer hvorfor det er urimelig og umenneskelig at så mange brudd på Utlendingsloven straffes med utvisning og innreiseforbud. Hvert år rammer dette tusenvis av mennesker, mange av dem