DIRECTIVE 2004/38/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL
of 29 April 2004

Dine familiemedlemmer som selv ikke er EØS-borgere, må søke om EØS-oppholdskort innen 3 mnd. Du må også selv registrere deg hos myndighetene i landet du bosetter deg.
Alle søknader under EØS-regelverket er GRATIS!

13) The residence card requirement should be restricted to
family members of Union citizens who are not nationals
of a Member State for periods of residence of longer
than three months.