Dok8-forslag om utvisning fremmes på Stortinget

GK takker Karin Andersen (SV) og Geir S. Toskedal (KrF) for å ha fremmet Dok8-forslag om at brudd på utlendingsloven skal kunne straffes med andre reaksjonsforer enn utvisning der utvisning vil ramme familien uforholdsmessig hardt.

Vi håper Ap, Venstre, MDG og SP vil sikre flertall på Stortinget for dette!

Her kan du lese om Dok8-forslaget og sakspapirene:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2016-2017/dok8-201617-099s/