I anledning kampanjen #jegharendrøm (2016/2017) ønsker vi i Grenseløs kjærlighet å samle inn personlige historier som omhandler utvisning etter brudd på utlendingsloven, og de konsekvenser dette har skapt for den enkelte og dens familie. Dersom du ønsker å dele din historie kan du sende den, og eventuelle bilder, til følgende e-post: kampanje@grenseloskjaerlighet.no, eller du kan lage en liten videosnutt og sende til samme e-postadresse.

For at historiene skal ha et brukervennlig oppsett ønsker vi at alle benytter følgende stikkord for både skriftlige og muntlige innsendinger:

1. Fortell litt om dere selv
2. Fortell om saken deres. Hva lå til grunn for utvisningen og hvor er dere i prosessen nå? Hva drømmer dere om for fremtiden?
3. Fortell om de praktiske og følelsesmessige konsekvensene utvisningen har hatt for dere.
4. Hva ønsker du/dere å si til politikerne som har makt til å endre dagens praksis i forbindelse med brudd på utlendingsloven?

Skriftlige historier kan inneholde maks 700 ord, og maks to minutter spilletid per video.

Vi ønsker gjerne å få inn bilder og/eller video som kan illustrere og fremheve din historie, men av ulike årsaker vil ikke bilder av barn som er lett identifiserbare bli brukt i kampanjen.

Husk også å signere oppropet vi har på http://www.opprop.net/jeg_har_en_drom, og se Dok8-forslaget fra Karin Andersen (SV) og Geir S. Toskedal (KrF) om at brudd på utlendingsloven skal kunne straffes med andre reaksjonsformer enn utvisning der utvisning vil ramme familien uforholdsmessig hardt: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2016-2017/dok8-201617-099s/