Du kan flytte til et annet EØS-land og enten;
  • Finne deg en jobb. Du bør jobbe minst 10-12 timer i uken, og jobbe i minst 12 uker (i følge EF-domstolens praksis. Hvis du vil være på den sikre siden, bør dere kanskje vurdere å jobbe i minst 6 mnd). Dette er den sikreste løsningen. Du har da arbeidskontrakt og lønnsslipper å legge frem som bevis på oppholdet.
  • Være selvstendig næringsdrivende.
  • Du kan ha opphold som selvforsørgende. Det krever at du har nok penger på kontoen/inntekt til å forsørge deg selv og familien din. Hvor mye penger som kreves vil variere etter hvilket land du bosetter deg. Oppholdet bør være lengre. Det sikreste vil være om dere baserer dere på å bo ute ca. ett år. Det kreves nemlig at oppholdet er reellt, og ikke bare er en lang ferie.
  • Pendle. Hvis du bor i nærheten av grensen kan du sagtens bosette deg i Sverige og pendle til jobben i Norge. Jeg vil også da anbefale at oppholdet er av en viss varighet.
  • Studere i et annet EØS-land med studielån fra lånekassen.
Videre bør dere samle annen dokumentasjon på oppholdet, som f.eks. kvitteringer for husleie, strømregninger, telefonregninger o.l.
Meld flytting til Folkeregisteret.
Søk om personnummer i landet der dere bosetter dere. (I Storbritannia; National Insurance Number).
Hvis dere har barn kan barna meldes inn i barnehage/skole.