Leder: Elise Johansen Make
Styremedlemmer: Else Karin Bye, Moumina Mohamoud Farah, Hege Larsson Aas, Sindre Haugland
Varamedlemmer:  Trude Bah, Marie Skeie


Om styremedlemmene

Styret består av styremedlemmer som har ulik erfaring med familiegjenforening. Vi er alle frivillige og bidrar med ulike oppgaver i styret (les mer her). Om du kunne tenke deg å engasjere deg og sitte i styret, ta kontakt med oss på post@grenseloskjaerlighet.no!

Elise Johansen Make

Elise er bosatt i Sigdal og jobber som avdelingsleder på et museum. Hun er gift med en kenyaner som hun møtte da han var student i Norge i 2015. Mannen hennes ble utvist fra Norge i august 2017, fordi han hadde arbeidet mer enn de 20 timene i uken han hadde lov til på et studentvisum, som er et brudd på utlendingsloven. Det hensynet UDI og UNE tok til at de var gift var at mannen hennes fikk en utvisning for to år i stedet for fem år, som de egentlig ville gitt han. Nå kjemper de en kamp for å bevare forholdet med stor avstand mellom dem, og Elise bruker feriene sine på å reise til Kenya for å besøke han. Urettferdigheten for både Elise og mannen hennes og andre som blir tvunget til å bo fra hverandre er det som fikk Elise til å engasjere seg i Grenseløs kjærlighet, hun har vært med i styret siden årsmøtet i 2018 og jobber blant annet med økonomi. For Elise er det spesielt viktig at brudd på utlendingsloven skal få en annen straff en utvisning, som ødelegger så mye for så mange familier (se Grenseløs kjærlighets kampanje her) og at saksbehandlingstiden skal gå ned.

Marie Skeie

Marie bor i Ski utenfor Oslo og er kunstner. Hun gikk gjennom familiegjenforeningsprosess med mannen sin som er palestinsk. De måtte vente adskilt i 2 år før de tilslutt fikk positivt svar. Hun ante ikke at prosessen skulle være så lang og så vanskelig. Etter at hun var ferdig med prosessen ble hun kjent med Grenseløs kjærlighet og begynte å engasjere seg der i 2015. Marie var leder av Grenseløs kjærlighet fra 2017-2019.

Sindre Haugland

Sindre møtte sin kjære kone når han var student i Iran i 2012. Året etter når de ville gifte seg møtte de den store UDI-veggen. De vet så altfor godt hvordan det er å sette sine liv på vent i åresvis mens alle sparepenger renner ut av konto. De bor i dag i Stockholm hvor han jobber med forsikring og hun pugger til sin IELTS-test. Sindre ble styremedlem i 2018. Han er rykfersk, men håper å kunne være en resurs for andre som sliter i lignende situasjoner.

Hege Larsson Aas

Hege er bosatt i Oslo og jobber som høgskolelektor, og hun er gift med en amerikaner hun møtte da han kom til Norge som student i 2010. Kampen for å oppfylle inntektskravet og for å komme seg gjennom den lange ventetiden satte dype spor, og resulterte i et ønske om å gjøre prosessen enklere for de som kommer etter, både når det gjelder politiske føringer og UDIs praksis. Egne erfaringer gjør at hjertet banker litt ekstra for de som sliter med å oppfylle inntektskravet, spesielt studenter og midlertidig ansatte. I tillegg er hun spesielt opptatt av at saksbehandlingstiden for alle søkere må ned – og aller helst lovfestes til maksimum fire måneder. Hege har vært med i styret i Grenseløs kjærlighet siden 2016, og jobber blant annet med å drive organisasjonens side og grupper på Facebook.

Moumina Mohamoud Farah

Moumina er bosatt i Drammen og er helsefagarbeider lærling. Hun har nylig giftet seg med en fra Djibouti, og er godt i gang med søknadsprosessen. Moumina ble først kjent med Grenseløs kjærlighet i 2018 ved å bli med ei venninne på en av møtene deres. I dag er hun veldig takknemlig for dette. Det er fint å være en del av en gruppe, som forstår deg og det du går gjennom. Hun er spent og håper på å få leve med mannen sin snart.

Else Karin Bye

Trude Bah