Grenseløs kjærlighet ønsker å belyse ulike sider ved dagens familiegjenforeningspraksis. I den forbindelse formidler vi gjerne kontakt mellom våre medlemmer og journalister.

Vi får også av og til kontakt fra journalister og andre som ønsker å lage saker relatert til familiegjenforening. Om du som medlem har en sak som aktuell og som du ønsker å dele, ta gjerne kontakt med oss på post@grenseloskjaerlighet.no.

For media og presse, ta kontakt med Grenseløs kjærlighets leder Marie Skeie marieskeie@gmail.com

 


Se https://getpocket.com/@grenseloskjaerlighet for en liste over mediesaker som omtaler familieinnvandring og saker der Grenseløs kjærlighet uttaler seg (denne listen blir kontinuerlig oppdatert).