Her vil det snart komme mer informasjon og råd i forbindelse med ulike praktiske og følelsesmessige utfordringer man kan møte på både før og etter livet sammen i Norge har begynt.

I mellomtiden kan du finne nyttig informasjon her:

  • Ny i Norge:
    nyinorge.no inneholder informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for forvaltning og IKT, Direktoratet for naturforvaltning, Direktoratet for Samfunnssikerhet og Beredskap, Fellesforbundet, Forbrukerrådet, KS, Helsedirektoratet, Husbanken, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet, Skattedirektoratet, Statens vegvesen, Toll- og avgiftsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Utlendingsdirektoratet.Ansvaret for nyinorge.no ligger hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Vi i Grenseløs kjærlighet vet også at små og store kamper for å få leve sammen med familien – lange perioder med savn, usikkerhet og stress – kan ha helsemessige konsekvenser for mange. Vi vil oppfordre våre medlemmer og alle andre til å ta vare på hverandre. Hvis du trenger noen å snakke med kan du ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116 123 (gratis og døgnåpent). Se også Mental Helses Facebooksider.