Pressemelding: Kritikken fra Sivilombudsmannen må få konsekvenser!

GK mener statssekretæren i Justisdepartementet lyver for å frasi seg ansvaret

Grenseløs kjærlighet (GK) ber om møte med leder og nestleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen etter at Sivilombudsmannen (SOM) nylig kom med krass kritikk av saksbehandlingstida i familiegjenforeningssaker i UDI. – Når statssekretæren lyver om årsakene til problemet, og den ansvarlige statsråden ser på familiegjenforening som en trussel, må vi gå direkte til Regjeringens arbeidsgiver for å få fart på saken, sier Trond K. Botnen, leder i GK.

 

SOM kom for kort tid siden med en uttalelse om UDIs behandling av familiegjenforeningssaker, etter at over 50 enkeltpersoner klaget på saksbehandlingstiden, som ble mer enn doblet fra 2013 til 2015. UDIs uttalelse konkluderer bl.a. slik:

De tiltak som direktoratet har iverksatt synes bare i mindre grad å kunne bedre situasjonen, som først og fremst skyldes manglende ressurser. Det er i første rekke Justis- og beredskapsdepartementet som må ta initiativ overfor Stortinget for å få bevilget tilstrekkelige ressurser til saksbehandling i direktoratet. Uten økte bevilgninger er det vanskelig å se at situasjonen vil kunne bedre seg i vesentlig grad.

 

Statssekretær Marit Berger Røsland bortforklarer dette til Dagbladet i dag med at «Dette har en sammenheng med den rekordstore tilstrømmingen vi opplevde i fjor, med over 31 000 asylsøkere». – Dette er en logisk umulighet fordi nesten all økningen skjedde i 2014 og første halvår av 2015 mens asylstilstrømningen kom i andre halvdel av 2015, påpeker Botnen.

 

GK krever at Regjeringen og UDI følger opp kritikken fra SOM med konkrete tiltak, hvorav de viktigste må være:

  1. Økte bevilgninger til saksbehandlingskapasitet i UDI slik at ventetida kommer tilbake til 2013-nivå også for de sakene med lengst saksbehandlingstid.
  2. Omlegging av saksbehandlingsrutinene i UDI slik at hver sak får en egen saksbehandler.
  3. Politiet og utenriksstasjonene må få nok ressurser til å motta søknader og foreta intervju uten unødig ventetid.
  4. Søkere må få konkret og presis informasjon om saksbehandlingstid og vite grunnen til forsinkelser.

 

Lenke til uttalelsen fra SOM:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/utlendingsdirektoratets-behandling-av-saker-om-familieinnvandring-saksbehandlingstid-mv-article4403-114.html

 

Kontaktperson/leder:                         Trond K. Botnen, trond.botnen@hushmail.com, tlf, 48 10 51 20

Grenseløs kjærlighet:                        www.grenseløskjærlighet.no post@grenseloskjaerlighet.com