Du kan flytte til et annet EØS-land og enten;
  • Finne deg en jobb. Du bør jobbe minst 10-12 timer i uken. Det sikreste er om dere  jobber i minst 6 mnd. Du har da arbeidskontrakt og lønnsslipper å legge frem som bevis på oppholdet.
  • Være selvstendig næringsdrivende.
  • Du kan ha opphold som selvforsørgende. Det kreves at du har nok penger på kontoen/inntekt til å forsørge deg selv og familien din. Hvor mye penger som kreves vil variere etter hvilket land du bosetter deg i. Det sikreste i dette tilfellet vil være om dere baserer dere på å bo i EØS-landet ca. ett år. Det kreves nemlig at oppholdet er reelt (ikke bare er en lang ferie).
  • Pendle. Hvis du bor i nærheten av svenske-grensen kan du pendle til jobben i Norge. Vi anbefaler at oppholdet er av en viss varighet i dette tilfellet også.
  • Studere i et annet EØS-land med studielån fra lånekassen.
Samle sammen all dokumentasjon på oppholdet; dokumentasjon på inntekt, oppsparte midler eller studielån, samt kvitteringer for husleie, strøm, telefon og annet.