Når du har en studietillatelse, har du gyldig opphold i Norge. Det vil si at du som regel kan søke om familieinnvandring fra Norge uten å returnere til hjemlandet ditt først. I UDIs søknadsportal – https://www.udi.no/skal-soke/familieinnvandring/ –  vil du få informasjon om du kan levere inn søknaden i Norge eller ei.

Skjermdump fra udi.no, 10.12.2017 (https://www.udi.no/skal-soke/familieinnvandring/med-norsk-eller-nordisk-statsborger/ektefeller-og-registrerte-partnere/slik-soker-du-om-familieinnvandring-ektefelle-partner/?c=usa)

Dersom dere søker om familieinnvandring mens du ennå har oppholdstillatelse som student, kan det være greit å vite at din inntekt som søker regnes med i beregning av kravet til framtidig inntekt, som referansepersonen (den som har opphold i Norge og som du søker familieinnvandring med) vanligvis må oppfylle på egen hånd. Dette skjer fordi du da “er i lovlig arbeid i riket” (se Utlendingsforskriften § 10-8: https://udiregelverk.no/no/rettskilder/sentrale/utlendingsforskriften/kap10/10-8/ ).