Du kan blir nektet oppholdstillatelse dersom UDI mener det er mest sannsynlig at hovedgrunnen til at du giftet deg med en person som bor i Norge, er å få et grunnlag for opphold her.
Hva er et omgåelsesekteskap?
Et ekteskap der hovedgrunnen til at du giftet deg, er at du vil ha en oppholdstillatelse i Norge. Ekteskapet kan likevel  være formelt gyldig og ha en realitet.
Hva er et proformaekteskap?
Et ekteskap som du inngikk kun for å oppnå en oppholdstillatelse i Norge. Et proformaekteskap er et ekteskap uten faktisk realitet.

For å undersøke om et ekteskap er et omgåelsesekteskap eller proformaekteskap, vil UDI for eksempel se på:

 • hvor lenge dere har vært sammen
 • hvor mye kontakt dere har hatt
 • hva dere vet om hverandre
 • aldersforskjell
 • om ekteskapet er uvanlig i kulturen i landet du kommer fra
 • om du tidligere har søkt om oppholdstillatelse i Norge eller et annet land.

Hvis UDI mener at ekteskapet er et omgåelsesekteskap eller et proformaekteskap, kan UDI avslå søknaden din og kan vurdere å utvise deg fra Norge og andre Schengenland i minst to år.

Informasjonen ovenfor er hentet fra UDI sine sider; her

Organisasjonen Grenseløs Kjærlighet tar sterkt avstand fra proformaekteskap. Men vi er her for å støtte og hjelpe ektefellene som blir feilaktig anklaget!


 

I 2020 publiserte Sivilombudsmannen en vurdering av UDI sin informasjon på deres nettside. Det ble funnet flere feil. Feilene omfattet bruk av begrepet proformaekteskap på reelle ekteskap, informasjon om hvilke søknader som etter loven skal avslås og opplysninger om hvilke forhold som kan være straffbare. 

Les hele avgjørelsen her!

Her kommer et par viktige punkter fra vurderingen:

 • «Et proformaekteskap kan defineres som ekteskap helt uten faktisk realitet, inngått kun med det formål å omgå lovregler om innvandring».
 • Et omgåelsesekteskap er «hvor partene planlegger å leve sammen i et reelt ekteskap, men hvor utlendingen hadde utsiktene til oppholdsgrunnlag i Norge som hovedmotiv for ekteskapet».
 • Der UDI har kommet til at hovedmotivet er opphold i Norge,» må de ta stilling til om adgangen til å avslå oppholdstillatelse skal benyttes».
 • Oppholdstillatelse skal som hovedregel innvilges.
 • «Myndighetene må konkret vurdere om forholdene på vedtakstidspunktet omfattes av føringene for «kan-skjønnet», og hvilken betydning dette eventuelt vil ha».

Er inngåelse av proforma eller omgåelsesekteskap straffbart?

Sivilombudsmannen «kan ikke se at inngåelsen av et omgåelsesekteskap i seg selv kan være straffbart. Også ved proformaekteskap er det uklart om ekteskapsinngåelsen i seg selv er straffbar».