Familieinnvandring etter nasjonalt regelverk

Informasjonen på denne siden er oppdatert 08.07.2018. Under følger er en oversikt over informasjon om familieinnvandring etter det norske nasjonale regelverket. Vi er takknemlig for informasjonen som er hentet fra Jussbuss.  Jussbuss jobber ikke med rådgivning, men kan gi fri rettshjelp og bistå ved klage på avslag eller omgjøringsbegjæring i familiegjenforeningssaker og utvisningssaker.  Sjekk alltid oppdatering fra UDI  om informasjon